I. Despre SITEX

Folosirea pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii a cuvântului “SITEX” va identifica grupul de firme Creatory Org SRL identificate prin cod unic de inregistrare 32506112, în calitate de furnizor de servicii ale societăţii informaţionale de tip hosting.

Aria de servicii SITEX cuprinde: [înregistrare nume de domenii, găzduire website, servicii de email, pachete servere dedicate, servere virtuale, realizare site-uri şi servicii de administrare].

II. Modalitate de contractare

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de hosting ofertate de SITEX, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze. Conform ORDONANTA nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta: “Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului”.

III. Aplicabilitate

Prezentele dispoziţii se aplică tuturor Utilizatorilor SITEX, înţelegându-se prin aceştia atât vizitatorii website-ului SITEX.ro (denumit în continuare “Website”) precum şi clienţii oricăruia dintre Pachetele sau Serviciile ofertate pe Website. Scopul prezenţilor termeni şi condiţii este de a asigura că Utilizatorii SITEX folosesc serviciile în considerarea drepturilor şi intereselor tuturor participanţilor pe piaţa informaţională şi în conformitate cu regulile reţelei SITEX.

IV. Politica de Utilizare Agreată a Serviciului

Prezenta Politică de Utilizare Agreată a Serviciului face parte integrantă din contractului încheiat de SITEX cu fiecare client în parte.

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de SITEX cu fiecare client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.

a. Resursele Serverelor

Oricărui client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor SITEX (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. SITEX va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat.

SITEX poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.

b. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
Subiectul mesajelor transmise prin postă electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.
Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel putin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
a)numele sau denumirea completă;
b)codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c)domiciliul sau sediul;
d)numerele de telefon şi fax;
e)adresa de postă electronică.
Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile SITEX este interzisă indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile SITEX suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de SITEX precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele SITEX.

c. Utilizări Interzise

Serverele SITEX pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Clienţii SITEX se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:
– materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;
– nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;
– pornografie infantilă;
– amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
– orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;

Următoarele activităţi sunt interzise:
– folosirea serviciilor SITEX în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service;
– utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room- uri; boţi IRC Egg Drpos, trackere torrent, s.a;
– colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
– accesul neatorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului;
– orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului;
– falsificarea pachetelor TCP-IP sau oricărei părţi a header-ului unui email;

Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea Reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, SITEX va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.

d. Mass mailing

Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu SITEX.

Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul dvs. Modalitatea în care utilizaţi serviciile puse la dispoziţie de către SITEX este strâns legată de buna funcţionare a Reţelei şi a serverelor SITEX, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting.

Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei SITEX.

Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 30 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi clienţii SITEX, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta.

Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:
Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri , ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor ce gazduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
Delay mare în transmiterea de email-uri;
Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
Afectarea tuturor clienţilor conectaţi la Reţea datorita funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, SITEX îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

e. Proprietate intelectuală

SITEX este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nicio formă şi prin nicio modalitate.

V. Site Premium

Pachetele de servicii “Pachet complet de prezenta online” / “Site Premium” / “Domeniu Premium” / “Site Comert” presupun contractarea unui set de servicii (utilizare domeniu .ro, gazduire, realizare site, mentenanta) printr-un abonament lunar sau anual. Perioada contractuala este nelimitata si expira doar in caz de neplata, la 30 zile de la data scadenta a facturii restante emise sau a abonamentului lunar/anual realizat prin PayPal sau alte modalitati de plati online folosite, dupa caz. Clientul poate opta pentru configurarea unor Name Servere / DNS proprii in cazul in care nu doreste ca serviciile de gazduire a domeniului ales sa fie realizate de SITEX. Solicitarea configurarilor preferentiale se face prin formularul de contact si nu presupune costuri aditionale. Site-urile realizate prin pachetele de servicii “Site Premium” / “Domeniu Premium” / “Site Comert” nu se pot transfera catre alte servicii de gazduire. Serviciile de mentenanta incluse acopera actualizarile periodice de securitate, backup si debugging.

Dupa achizitionarea unui pachet de servicii SITEX (Site Premium), aveti la dispozitie o perioada de 12 luni in care puteti cere activarea lor. Activarea se face prin transmiterea unei solicitari in care sa se precizeze: Numele site-ului, Numele domeniului, Adresele de email dorite, continentul pe care doriti sa fie gazduir site-ul (Europa/America).

VI. Email Premium

Pachetele de servicii “Email Premiumn” / “Email Personalizat” / “Adresa de email” / “Cont Email” presupun contractarea si utilizarea unui set de servicii (utilizare domeniu domeniu, servicii de administrare dns, servicii de gazduire cont email) printr-un abonament anual. Perioada contractuala este nelimitata si expira doar in caz de neplata, la 30 zile de la termenul de plata, prin PayPal sau alte modalitati de plati online folosite, dupa caz. Solicitarea configurarilor preferentiale se face prin formularul de contact si nu presupune costuri aditionale. Conturile de email si domeniile nu se pot transfera catre alti furnizori de servicii. Clientul are dreptul exclusiv de utilizare a contului de email pe toata perioada contractuala. Domeniul este proprietatea SITEX si poate fi folosit pentru furnizarea de servicii pentru clienti diferiti.

VII. Email Premium – Rambursare

Clienti poti anula serviciul contractat si solicita rambursarea in termen de 30 zile de la efectuarea platii. Valoarea rambursata pentru conturile de Email Premium sunt in valoare de: [suma platita platita minus 15€] care reprezinta contravaloarea domeniului inregistrat si configurarea serviciilor solicitate.

VIII. Domeniu Premium

Domeniile premium sunt nume cu un important potential in activitatile de SEO si Backlinks. Domeniile incluse in pachetele de servicii SITEX, prevazute la Art.V, fac parte din portofoliul de administrare al SITEX si sunt puse la dispozitia clientului, pentru utilizarea exclusiva, pe perioada contractuala. Utilizarea exclusiva a domeniului de catre client nu presupune schimbarea detinatorului. In cazul in care colaborarea ia sfarsit, pachetul de servicii poate fi folosit de alti potentiali clienti ai furnizorului.

IX. Politica de livrare a produselor/serviciilor

Produsele si serviciile comercializate sub marca WEBAROUND sunt exclusiv oferite in format electronic. Serviciile si produsele se livreaza conform prezentelor termeni si conditii.

X. Politica de retur/anulare

Fiecare client de găzduire beneficiază de o garanție de 30 de zile. Dacă în această perioadă nu sunteți complet satisfăcut de calitatea serviciului de hosting, puteți solicita și primi înapoi banii plătiți în avans. Următoarele servicii nu sunt incluse în Garanția de 30 de zile : taxele pentru înregistrarea numelor de domeniu (naționale și/sau internaționale), taxele achitate pentru serverele dedicate, VPS, licentele cPanel, Webuzo, Litespeed, Plesk si orice alta licenta activata, serviciile comandate în calitate de reseller și orice alte taxe achitate pentru servicii opționale / speciale, altele decât cele din oferta standard. În cazul în care anularea contului se datorează încălcării de către client a prezentelor termene și condiții, nu se va efectua rambursul. Garanția de rambursare a plății, în termen de 30 zile de la efectuarea comenzii nu se aplică și nu se va efectua în cazul în care s-a utilizat cel putin 50% din transferul de date alocat contului de găzduire care constituie subiectul cererii de rambursare.

XI. Politica de confidentialitate

Prin realizarea unui cont nou pe SITEX.ro esti de acord cu politica de confidentialitate expusa la adresa: https://www.sitex.ro/confidentialitate/

XII. Informatii privind siguranta datelor clientilor

Protectia privind sfera privata in timpul procesarii datelor personale, precum si securitatea tuturor datelor de afaceri reprezinta o preocupare majora pentru SITEX, pe care o luam in considerare in desfasurarea afacerilor. Protectia datelor si securitatea informatiilor constituie o parte integranta a politicii noastre corporative. Pentru aceasta, ne ingrijim sa procesam datele dvs. personale in conformitate cu principiile stabilite in legislatia privind protectia datelor in vigoare in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

In conformitate cu prevederile GDPR – in vigoare din data de 25 mai 2018, datele personale reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; in acest sens, o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Aceasta politica de confidentialitate face referire la datele personale ale clientilor nostri, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contacteaza si care ne viziteaza si ale reprezentantilor acestora, potentiali angajati si se aplica tuturor datelor colectate prin intermediul site-ului nostru web, SITEX.ro precum si a tuturor celorlalte date personale pe care le colectam prin e-mail sau prin alte contacte offline.

Aceasta politica de confidentialitate prezinta:
-scopul pentru care colectam si folosim datele dvs. personale;
-temeiul de prelucrare pentru astfel de scopuri;
-categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. si le procesam;
-durata de procesare a acestor date;
-drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si modul in care va puteti exercita aceste drepturi;
-cui putem dezvalui datele dvs.personale.

SCOPURI SI TEMEIURI PENTRU PROCESARE SI CATEGORII DE DATE PERSONALE

In contextul interactiunii dvs. cu SITEX , dumneavoastra, in calitate de persoana fizica, puteti fi supus activitatii de prelucrare a datelor. Astfel, utilizam datele dvs. personale in urmatoarele cazuri:
1. Daca sunteti client existent sau potential client al SITEX.ro :

1.1. Furnizarea serviciilor si / sau a produselor solicitate Noua

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregati si a furniza serviciile si / sau produsele pe care le comandati de la noi. De exemplu, atunci cand elaboram factura care urmeaza sa fie semnata cu compania dvs., este posibil sa ne bazam pe datele dvs. personale relevante pentru relatia noastra de afaceri.

1.2. Comunicarea cu dvs

Utilizam datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. cu privire la comenzile dvs. si orice alte aspecte relevante legate de afaceri.

1.3 Procesarea datelor ca obligatie impusa de lege

Este posibil sa procesam unele dintre datele dvs. in contextul furnizarii bunurilor / produselor sau serviciilor solicitate, in baza obligatiilor legale. In acest caz, temeiul pentru prelucrarea datelor il constituie obligatia legala.

1.4 Trimitere de buletine informative (newsletters)

Putem, de asemenea, sa folosim datele dvs. de contact pentru a va furniza in format electronic ofertele noastre speciale / alte informatii referitoare la afacerea noastra, dar numai daca v-ati abonat si, prin urmare, v-ati dat acordul expres pentru o astfel de prelucrare adatelor personale. Puteti oricand sa va retrageti acordul exprimandu-va optiunea de a nu primi buletinele informative in viitor facand clic pe “Dezabonati” atunci cand primiti e-mailul respectiv sau trimitand e-mail la adresa: [email protected]

Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, nr.telefon si fax, precum si alte date personale pe care ni le furnizati direct.

2. Daca sunteti vizitator la sediul nostru:

Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea sediilor, a bunurilor si a personalului nostru. In acest caz, procesarea datelor se efectueaza in interesul legitim al SITEX.ro , si anume protejarea acestor spatii, bunuri si a personalului existent.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt numele dvs., precum si alte date personale pe care ni le furnizati direct.

3. Daca sunteti utilizator al site-urilor noastre de internet:

Folosim datele dvs. personale pe care le colectam de la dvs. cand vizitati site-ul noastru de Internet, pentru a monitoriza traficul si a imbunatati continutul site-ului. Ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna functionare a site-urilor noastre de internet, precum si imbunatatirea acestora.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt ora si data accesarii site-urilor web si adresa IP de la care au fost accesat site-ul noastru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa datele dvs. in contextul modificarilor privind structura sau al operatiunilor/tranzactiilor similare care implica orice entitati juridice afiliate. In acest caz, temeiurile pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligatia legala, de executarea contractului incheiat de SITEX.ro in contextul unei astfel de tranzactii (daca sunteti parte intr-un astfel de contract) sau de interesul legitim al SITEX>RO de a efectua orice tranzactie in cel mai eficient mod (in restul cazurilor).

FURNIZARE DATE PERSONALE

Atunci cand datele sunt solicitate direct de la dvs., SITEX.ro va va solicita sa furnizati toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicitam in scopurile mentionate mai sus, altfel nu vom putea sa ne desfasuram activitatea (inclusiv, printre altele, sa va furnizam produsele /serviciile noastre).

Daca furnizati datele personale ale altor persoane fizice, va rugam sa le comunicati acestora inainte de aceasta dezvaluire modalitatea in care SITEX.ro intentioneaza sa le proceseze datele personale, asa cum este descris in aceasta Politica de confidentialitate.

DIVULGARE DATE PERSONALE

Ca regula, nu vom dezvalui datele dvs. personale unor terte parti.

Cu toate acestea, pot exista unele cazuri in care:

– in cazul in care este in interesul si necesar dvs., dezvaluim datele personale relevante autoritatilor competente, in contextul furnizarii produselor /serviciilor pe care le-ati comandat de la noi.

DURATA DE PROCESARE

Intentionam sa pastram datele dvs. personale pe durata contractului semnat intre parti, precum si ulterior, in conformitate cu politicile noastre interne si obligatiile legale ce ne revin.

In cazul in care datele nu sunt colectate in contextul unui contract semnat, aceste date vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopul privind colectarea datelor preconizate.

DREPTURILE DVS

In calitate de persoane vizate, GDPR va ofera o serie de drepturi, inclusiv:

-dreptul de acces – aveti dreptul sa obtineti confirmarea ca datele dvs. personale sunt prelucrate de noi si, in cazul unui raspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activitati de prelucrare;

-dreptul de a rectifica – aveti dreptul sa rectificati datele dvs.personale in cazul in care sunt incorecte;

-dreptul de a sterge datele – aveti dreptul sa obtineti stergerea datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care au fost colectate);

-dreptul de a restrictiona – aveti dreptul sa obtineti restrictia de prelucrare a datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam corectitudinea acestora);

-dreptul de a obiecta – aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege;

-dreptul la transferul datelor – aveti dreptul sa primiti datele personale referitoare la dvs., pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, frecvent utilizat si care poate fi citit in format digital sau sa transmiteti aceste date unui alt controlor de date.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de protectie a datelor.

Ne angajam sa va asiguram posibilitatea de exercitare a acestor drepturi.

Puteti sa va exercitati drepturile sus-mentionate si sa aflati mai multe despre aceste drepturi adresandu-va Noua :

– prin e-mail la adresa: [email protected]

Vom trata intotdeauna cererile dvs. cu cel mai inalt grad de atentie si vom aborda orice solicitari aveti in cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA PREZENTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta Politica de Confidentialitate intra in vigoare din 25 februarie 2020.

Ne rezervam dreptul de a modifica masurile noastre de securitate si de protectie a datelor, in masura in care acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltarii tehnice. In aceste cazuri, vom adapta, de asemenea, politica noastra de confidentialitate in consecinta. Prin urmare, va rugam retineti versiunea actuala a politicii noastre de confidentialitate.

XIII. Plati online cu cardul

Platile online cu card bancar se realizeaza prin partenerul nostru:

1. Your satisfaction is our top priority and we're confident you'll be pleased with our services. Still, if you try us and decide your account does not sufficiently meet your needs, you can cancel within 30 days for a refund. Refunds are available for hosting services only. The money-back guarantee does not apply on domain names and management credits that were successfully used, given the unique nature of their costs.

2. We can migrate your existing website to our cloud infrastructure, free of charge. This can take up to 5 working days.

4. The promotional price is for the first month only and plans renew at the regular rate.

5. When transferring your website to WordPressXP, we will reimburse the remaining months from your old contract. Eg. if you still have 3 months left with your old contract, you get 3 months free with WordPressXP. This applies on WP PROFESSIONAL plan, up to 6 months.

1. Your satisfaction is our top priority and we're confident you'll be pleased with our services. Still, if you try us and decide your account does not sufficiently meet your needs, you can cancel within 30 days for a refund. Refunds are available for hosting services only. The money-back guarantee does not apply on domain names ($15), themes ($69) and management credits that were successfully used, given the unique nature of their costs.

2. We can migrate your existing website to our cloud infrastructure, free of charge. This can take up to 5 working days.

3. We're doing our best to install all premium themes under 24h, taking in consideration working days.

1. Your satisfaction is our top priority and we're confident you'll be pleased with our services. Still, if you try us and decide your account does not sufficiently meet your needs, you can cancel within 30 days for a refund. Refunds are available for hosting services only. The money-back guarantee does not apply on domain names ($15), themes ($69) and management credits that were successfully used, given the unique nature of their costs.

2. We can migrate your existing website to our cloud infrastructure, free of charge. This can take up to 5 working days.

3. We're doing our best to install all premium themes under 24h, taking in consideration working days.

4. You can find all Premium Themes available here. Free themes can be found here